Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
15 pan. 1a; kwatera VIA
009699
Rhododendron 'Ortrud' {Firma T.J.R. Seidel 1904/1912} (Gr. 2a Catawbiense)
[nn]
æanecznik 'Ortrud'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, szeroki, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 6 - 10 × 3 - 4 cm, z wierzchu zielone i matowe, od spodu jasnozielone. P±ki czerwonobr±zowe (!). K w i a t y w V, 6 - 7 cm red., delikatnie liliowe (85B-C), pod koniec kwitnienia bia³e z lekkim odcieniem lila (85D); cźtki nieliczne, bordowobr±zowe (183A-B); brzeg p³atków lekko fryzowany; zebrane po 16 - 19 w kuliste kwiatostany 11 - 13 cm red., w których sporadycznie pojawiaj± siź kwiaty pó³pe³ne. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C). Wytwarza silny system korzeniowy. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.