Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
152 pan.4
013502
Acer palmatum 'Rubrum' Schwer. 1893 {nn ok. 1900}
syn.: Acer palmatum septemlobum sanguineum, Acer palmatum septemlobum rubrum
Klon palmowy 'Rubrum'
D r z e w o wyprostowane, w uprawie oko³o 4 m wysokoci, ronie do¶ę szybko. L i c i e sezonowe 9 - 12 cm red., m³ode kasztanowoczerwone, latem br±zowe lub zielone z odcieniem br±zowoczerwonym, 7-klapowe, wciźte g³źbiej niæ do po³owy, silnie zaostrzone, brzegiem delikatnie z±bkowane; ogonek oko³o 4 cm d³.; jesieni± karminowoczerwone. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994.