Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
156 pan. 4; kwatera X
013503
Acer palmatum 'Hessei' Schwer. 1893 {<1893} (Gr. 2b)
syn.: Acer palmatum 'Elegans Purpureum' G.Nicholson 1881 non Schwer. 1893, Acer palmatum 'Elegans
Atropurpureum' Dicks. 1887, Acer palmatum heptalobum Hessei, Acer palmatum heptalobum elegans
atropurpureum
G.Nicholson
Klon palmowy 'Hessei', syn.: Klon palmowy odm. Hessego
K r z e w lub ma³e drzewo 4 - 5 m wysokoci, z grubymi pźdami i konarami. L i c i e sezonowe, purpurowoczerwone, w lecie na stanowisku s³onecznym br±zowe, 7-klapowe; klapy w±skie i d³ugie, 8 - 9 cm d³., z±bkowane, g³źboko wciźte niemal do nasady i stykaj± siź ze sob±, przez co li¶ę wydaje siź byę wyd³uæony (!); klapy, z wyj±tkiem najmniejszych u nasady, skierowane s± skonie ku górze; jesieni± jaskrawokarminowoczerwone. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995.