Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
159 pan.4; kwatera X
010756
Acer palmatum 'Akegarasu' Koidz. 1911 {Japonia <1911} (Gr. 3b)
Klon palmowy 'Akegarasu'
Duży, mocny, wyprostowany i szeroki k r z e w lub małe d r z e w k o do 3-5 m wysokości w Holandii. Pędy zielone. L i ś c i e sezonowe, 8-12 cm śred., duże; klapy jajowatoeliptyczne i głęboko wcięte do 2/3 blaszki; wiosną mocno purpurowoczerwone lub czarnoczerwone, latem brązowe z zielonym odcieniem; ogonki długie około 4-5 cm, ciemnoczerwone. U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). Dobra odmiana do kolorystycznych kompozycji, dotychczas tylko w dwóch kolekcjach. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994.