Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
162 pan. 4; kwatera X
010766
Acer palmatum 'Tsuchigumo' (Japanese Maple List 1882) Koidz. 1911
{Japonia <1882}
syn.: Acer palmatum 'Tsuchi Gumo' (Gr. 1a)
Klon palmowy 'Tsuchigumo',
K r z e w bardzo zwarty, ronie powoli, w Japonii do 2 - 3 m wysokoci. L i c i e sezonowe, „gwiazdkowate”, róænej wielkoci od ma³ych 2 - 4 cm do 5 cm red., g³źboko 7- klapowe, klapy pod³ugowate, charakterystycznie poskrźcane; ogonek 1 - 2 cm d³. M³ode licie krótko rdzawoczerwone, starsze bardzo szybko staj± siź intensywnie zielone; jesieni± æó³te z czerwonokarminowym obrzeæem. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C); stara i wartociowa odmiana japońska, polecana do ma³ych ogrodów; dotychczas w Polsce w jednej tylko kolekcji. P o c h .: Firma C. Esveld,