Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.106
165 pan.4  11  19  23  24; kwatera: IIIB, IIIH, X, A/2, A/6a;
007926
Pinus sylvestris 'Watereri' Beissn. 1902 {A. Waterer 1865}
syn.: Pinus sylvestris f. pumila Beissn. 1891, P. sylvestris glauca hort., P. sylvestris nana Den Ouden, P.
sylvestris watereri
Beissn., P. sylvestris 'Watereriana'
Sosna pospolita 'Watereri', syn.: Sosna pospolita odm. niska
Odmiana do 3 - 4(7,5) m śred., kulista, gęsta, najczęściej bez przewodnika i pnia, niekiedy szczepiona na wysokim pniu, rośnie w starszym wieku wolno, w młodości dość intensywnie. I g ł y 2,5 - 4 cm dł., niebieskawoszare, skręcone. Pąki czerwonawe. Często mylona z P. sylvestris 'Nana' Knight 1851 non Carričre 1855, opisywana także jako P. sylvestris f. plicata Schenk 1925. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), w Wojsławicach imponujący, drzewiasty okaz, w uprawie od ponad 70 lat.
P o c h .: nn - <1928.