Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.34
169 pan. 4; kwatera IVA
011544
Rhododendron 'Annabella' {L. de Rothschild <1947/1947}
(Gr. 28b Azalie Knap Hill- Exbury) [nn]
Azalia 'Annabella'
K r z e w 1,2 - 2 m wysokoci, zwarty, w m³odoci wyprostowany, pó¼niej szeroki. L i c i e sezonowe, m³ode br±zowe, pó¼niej ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w V, 7 - 8,5 cm red., szeroko otwarte, jaskrawointensywnie pomarańczowoæó³te (16A), wewn±trz mocno pomarańczowe (17B), z czerwonawym brzegiem; plamka duæa i mocno pomarańczowa (17A); brzeg p³atków popofalowany; nitki prźcików i s³upek w kolorze p³atków; zebrane po 7 - 11(15) w zwarte, okr±g³e kwiatostany do 20 cm red. U p r .: mroz. (- 29 °C). Jest to jedna z naj³adniejszych odmian azalii, cenna i atrakcyjna w kaædym ogrodzie. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994 r. W a r t o  w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie róæanecznik 'Annabella' {L. de Rothschild 1933} [R.campanulatum + × R. 'Loderi'].