Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.71
17 pan.: 1a13; kwatera IA;
007704
Rhododendron williamsianum Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Williamsiana
æanecznik Williamsa
K r z e w 0,5 - 1 m wysokoci, szerokokulisty, bardzo gźsty. Pźdy grube, w m³odoci lekko ogruczolone. M³ode pźdy piźknie br±zowe (!). L i c i e wielosezonowe 2 - 4 × 1,5 - 3 cm szerokojajowate, u nasady sercowate, z wierzchu æywozielone i nagie, od spodu niebieskozielone z nielicznymi czerwonymi gruczo³kami; ogonek liciowy 1 cm d³. K w i a t y w IV/V, 3 - 4 cm d³., dzwonkowate, czysto róæowe z ciemniejszymi cźtkami, 10 nagich prźcików, s³upek ca³y ogruczolony; zebrane po 2 - 3 w zwisaj±ce kwiatostany. W y s t .: Chiny - Sichuan, Guizhou na wysokoci 2000 - 3000 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. ( - 20,5 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); niektóre okazy „leniwie” kwitn±. W uprawie od 1908 r. W a r t o  w i e d z i e ę : nazwa nadana dla uhonorowania J.C. Williamsa (18611939) z Kornwalii. P o c h .: Nepal ofiarowa³ A. Koziorowski - 1989.