Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
171  pan.: 4 10; kwatera IVA
008384
Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch 1872
syn.: Callicarpa gracilis Siebold et Zucc, Callicarpa koreana hort., Callicarpa purpurea Juss. 1806, Porphyra
dichotoma
Lour. 1790
Piźknotka rozwidlona, syn.: Kalikarpa purpurowa, Po³adnia purpurowa
K r z e w do 1,5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty, czźsto z fioletowymi pźdami. L i c i e sezonowe, 3-8 (10) cm d³., pi³kowane powyæej po³owy; ogonki liciowe krótkie 2-4 mm d³. K w i a t y w VII - VIII, róæowe lub bia³awe, skupione po 10-20 w kwiatostanach, osadzonych na trzonkach d³uæszych od ogonków liciowych. O w o c e w X, 3-4 cm red., fioletowopurpurowe z odcieniem liliowym. W y s t .: wsch. i rod. Chiny, Japonia, Tajwan, P³w. Koreański. Z a s t .: jak inne piźknotki. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Dendrologickį Zahrada VŚOZ Prłhonice - 1990.