Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.101
180 pan.:4  5  10  26; kwatera: IVC;
010770
Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' {prawd. Szkółki w Niedźwiedziu 1832}
syn.: Aesculus hippocastanum pyramidalis Simon-Louis 1900
Kasztanowiec pospolity 'Pyramidalis', syn.: Kasztanowiec zwyczajny odm. stożkowata, Kasztanowiec
biały odm. stożkowata
Duże, gęste d r z e w o do 25 m wysokości, o gałęziach wzniesionych pod kątem 45°, w młodości ma pokrój stożkowaty, z wiekiem jednak poszerza się, aż do kulistego. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - < około 1880 r.; pomiar w 2000 r. 25 m wys. i 480 cm obwodu.