Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.190
190 pan. 5; kwatera IVC;
011596
Cryptomeria japonica 'Cristata' Beissn. 1901 {Japonia <1901}
syn.: Cryptomeria japonica 'Sekka-sugi', Cryptomeria monstrosa hort.
Szydlica japońska 'Cristata'
Małe d r z e w k o , w Japonii osiąga 6 - 8 m wysokości, w Polsce brak starszych okazów. Część pędów wytwarza monstrualne grzebienie pofalowane, staśmione i grube, pozostałe rosną typowo. U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dość mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Boskoop, giełda 1994.