Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz rolin   Spis znakw i skrtw
fot.139  PL
205 pan.:5  6  15  18; kwatera IIIF;
007064 2n = 38
Populus alba L.
syn.: Populus alba var. bolleana Lauche, P. alba var. nivea Aiton, P. bolleana Lauche
Topola biaa, syn.: Biaodrzew
D r z e w o dugowieczne (400 - 500 lat), dwupienne, do 20 - 35(40) 15 -18 m, o wyniosej, szerokiej koronie, z licznymi odrostami korzeniowymi, na piaskach niekiedy tylko krzew. Korowina moda gadka, szarobiaa, kredowobiaa lub zielonkawa, starsza ciemna, gboko bruzdowana.. Mode p d y , pczki oraz licie pokryte gstym biaym kutnerem, ale grna strona lici starszych czsto naga i byszczca. L i c i e sezonowe, zmienne na krtkopdach eliptycznojajowate, pytko klapowane, na dugopdach wiksze, gboko 3 lub 5-klapowe, przypominaj licie klonu. K w i a t y w III/IV, przed limi, tozielone, zebrane w kotki. Owocowanie w V. D r e w n o twardzielowe, biel biay, twardziel tawobrzowy; mikkie, lekkie, atwe w obrbce i nietrwae. W y s t .: od pn.-zach. Afryki i Europy (poza rejonami pn. i pn.-zach) przez Azj Mn. i Kaukaz po zach. Syberi i rod. Azj zasig trudny do ustalenia czsto zdziczaa. U p r .: b. mroz. (> - 29°C). Bardzo tolerancyjna co do gleby od wilgotnych i zakwaszonych do suchych, odporna na wiatry. Toleruje klimat miejski i zanieczyszczenia przemysowe. Z a s t .: adna jasna ziele lici i biaa korowina. Rodzimy, szybko rosncy, pionierski gatunek, doskonay do zadrzewie nadmorskich wydm, nieuytkw, had, piaszczystych zboczy i autostrad. N a j w i k s z e o k a z y w P o l s c e : Karpinek (woj. mazowieckie)- 32/1000/310 (!); Januszkowice, gm. Brzostek - 37.5/744/225, Misk Mazowiecki - 42/695/207 i w o k o l i c a c h Wroc awia : Komorowice, gm. rawina - 29/560, Smolec, gm. Kty Wrocawskie - 29/560; 30/540, Wilkw Wielki, gm. Niemcza - 35/500. P o c h .: prawdopodobnie naturalne stanowisko; pomiar w 2000 r. - 31 m wys. i 360 cm obwodu.