Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
210 pan.: 5  10  11  12  26; kwatera: IB, XIIB
006885
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' Sénéclauze 1868 {Japonia <1868}
syn.: Chamaecyparis pisifera 'Gold Dust', Retinispora plumosa aurea Standish
Cyprysik groszkowy 'Plumosa Aurea'
Jak Chamaecyparis pisifera 'Plumosa', ale młode pędy złocistożółte, także zimą. Starsze drzewa wybarwione mniej intensywnie i często z rewersjami do Ch. p. 'Plumosa'. U p r .: wskazane stanowiska osłonięte od bezpośredniego promieniowania słonecznego. O k a z y największe w Polsce: Arboretum Wirty, n-ctwo Kaliska 162 cm obwodu (pomiar 2000 r.). P o c h .: nn ok. 1970.