Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.62
224 pan. 5  13; kwatera: IIID, XIB, XIIB;
007895
Rhododendron 'Hymen' {Firma T.J.R. Seidel 1898/1906} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Boule de Neige' + × R. 'Everestianum']
æanecznik 'Hymen'
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, wyprostowany i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 13 × 5 - 5,5 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 4,5 - 6 cm red., w p±ku fioletowe (84A), pó¼niej jasnofioletowe (84B-C) z odcieniem purpury i z lekkimi rozjanieniami wewn±trz; cźtki liczne, wyra¼ne, æó³tozielone przez jasnozielone do æó³tobr±zowych na janiejszym tle; nitki prźcików i s³upka jasnofioletowe (84D); zebrane po 7 - 10 w gźste kwiatostany 6 - 7 × 10 - 12 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat oznaczona przez A. Wźg³owskiego, zweryfikowana przez J. Kwanika i W. Schmalscheidta. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.