Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
225 pan.5 kwatera XIB
010216
Rhododendron 'Volker' {D.G. Hobbie 195253/1973} (Gr. 3a Yakushimanum)
[R. wardii ssp. wardii × R. degronianum ssp. yakushimanum 'Koichro Wada']
syn. Rhododendron 'Flava'
æanecznik 'Volker', syn. Róæanecznik 'Flava'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 1,2 × 1,4 m, kulisty, zwarty, d³ugo kwitn±cy. L i c i e wielosezonowe 9 - 10 × 4 - 5 cm, ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 4 - 7 cm red., dzwonkowate, w p±ku kremowoæó³te (p±ki rozwijaj± siź w kwiatostanie stopniowo bardzo d³ugo), pó¼niej cytrynowe (5C); bez plamki w gardzieli (niektóre z plamk± czerwon±); zebrane po 6 - 14 w lu¼ne, przewieszaj±ce siź kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1995.