Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.77
232 pan. 5; kwatera: IIC, IIIF, XIA, XIIA;
007667
Rhododendron 'Dora Amateis' {E.Amateis <1995/1958} (Gr. 24a Dauricum/Carolinianum)
[R. minus var. minus × R. ciliatum]
æanecznik 'Dora Amateis'
K r z e w do 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 1 m, szeroki, kulisty. L i c i e wielosezonowe 4,5 - 6,5 × 2 - 3,3 cm, zaostrzone, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce. K w i a t y w pierwszej po³. V, bardzo liczne, 4 - 5 cm red., czysto bia³e do kremowobia³ych, na pocz±tku kwitnienia delikatnie róæowo zabarwione; cźtki æó³tozielone ledwo widoczne, nieliczne i tylko w gardzieli; zebrane po 3 - 9 w lu¼ne kwiatostany 4 - 8 cm wysokoci U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), jedna z najlepszych niskich, bia³o kwitn±cych odmian róæaneczników. P o c h .: nn ofiarowa³ H. Strzelecki - 1990; OBUWr. Wroc³aw - 1994, 1997.