Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
233 pan. 5; kwatera XIA
008999
Pieris japonica 'Chaconne'
Pieris japoński 'Chaconne'
K r z e w niski, zwarty. L i ś c i e wielosezonowe, zielone. Pąki kwiatowe zimą brązowe. K w i a t y w IV/V, białe, bardzo liczne. U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 ° C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1995.