Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
238 pan.: 5  14; kwatera: IIIF, VIA, XIB, XIIA, XIIB, XIII
007900
Rhododendron 'Von Oheimb Woislowitz'
{Firma T.J.R. Seidel 1896/1929 (nazwana 1906, rejestr. 1958)} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. 'Everestianum' × R. 'Carl Mette']
syn.: Rhododendron 'Oheimb Woislowitz', Rhododendron 'Von Oheimb-Woislowitz'
æanecznik 'Von Oheimb Woislowitz'
K r z e w  2 - 2,5 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 7 - 14 × 3 - 3,5 cm, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y  w VI, 6 - 8 cm red., w p±ku purpurowoliliowe (72C), pó¼niej jasnoróæowe z liliowym odcieniem (73B-C), wyra¼nie janiej±ce ku rodkowi, na zewn±trz bladoróæowobia³e (69B); cźtki liczne i wyra¼ne, pocz±tkowo ochrowoæó³te (163A-B), pó¼niej oliwkowoæó³te (153C-D); nitki prźcików i s³upka jak p³atki (73B-C); brzeg p³atków pofalowany, p³atki zroniźte do ½ korony; zebrane po 12 - 19 w kuliste, zwarte kwiatostany 11 - 13 cm red. U p r .: bardzo mroz. (>- 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie na pewno od ponad 80 lat, a byę moæe prawie 100 lat. Odmiana oznaczona przez M. Czekalskiego i zweryfikowana przez K. Hiecke i W. Schmalscheidta. Nazwana przez hodowcź T.J. Rudolfa Seidela z Grüngräbchen ku czci swojego przyjaciela Friedricha (Fritza) E. von Oheimba (1850 - 1928), w³aciciela maj±tku w Wojs³awicach w latach 1880 - 1921. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - < 1928, 1994; Wojs³awice - 1993.