Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
249 pan.: 6  7; kwatera IVB, A/5a
011193
Magnolia × loebneri 'Merrill' {K. Sax, Arnold Arboretum 1939/1944}
{M. kobus × M. stellata}
syn.: Magnolia × loebneri 'Dr Merrill'
Magnolia Loebnera 'Merrill'
K r z e w lub czasem drzewko 5-7 (9) m × 4-5 m, po 20 latach uprawy oko³o 6 m wysokoci, bujnie rosn±ce, zwarte, wyprostowane. L i c i e sezonowe, szersze jak u gatunku, 10-20 cm d³. K w i a t y IV-V, przed rozwojem lici, liczne, do 10 -12(16) cm red., pocz±tkowo kieliszkowate, potem gwiazdkowate, tepali wewnźtrznych 11 -15, w p±ku lila, pó¼niej czysto bia³e, pachn±. U p r .: mroz. ( - 29 °C), p±ki i kwiaty bardziej od M. × soulangeana. Odmiana nazwana ku czci E.D. Merilla, dyrektora Arnold Arboretum. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1995.