Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
25 pan.: 1a  2; kwatera VIA
003790
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' {Niemcy < 1865}
syn.: Fagus sylvatica atropurpurea nana pendula Hartwig 1892, Fagus sylvatica atropurpurea pendula nana
Dippel 1892, Fagus sylvatica atropurpurea pendula nova Dippel 1892, Fagus sylvatica atropurpurea pendula
vera
Dippel 1892, Fagus sylvatica 'Atropurpurea Pendula', Fagus sylvatica nigra pendula Jäger 1865, Fagus
sylvatica purpurea pendula
Jäger 1865, Fagus sylvatica 'Purpureopendula', Fagus sylvatica 'Purpureo Pendula',
Fagus sylvatica 'Reygerloo' Dippel 1892, Fagus sylvatica var. purpurea pendula Rehder
Buk pospolity 'Purpurea Pendula', syn. Buk pospolity odm. purpurowa zwisaj±ca
Niewysokie d r z e w o do oko³o 3-5 m wysokoci, bardzo powoli rosn±ce, prawie kar³owate, bez przewodnika (!), o cienkich, zwisaj±cych pźdach, zazwyczaj szczepione na wysokiej podk³adce. L i c i e d³ugo czarniawopurpurowe, m³ode purpurowoczerwone, pó¼niej purpurowe z odcieniem zieleni. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Doskona³a do ma³ych ogrodów. Ze wzglźdu na brak przewodnika, powinna byę prowadzona przy paliku i stopniowo podwyæszana. P o c h .: nn - ok. 1927 r., szczepi³ Arno von Oheimb; w 2000 r. wojs³awicki okaz mia³ 5 m wys. i 55 cm obwodu.