Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
251 pan.: 6  7; kwatera: IVB, XII, XV
006906
Rhododendron 'Christopher Wren' {L.J. Endtz & Co. ?} (Gr. 28a Azalie Mollis)
[nn]
syn. Rhododendron 'Golddball'
Azalia 'Christopher Wren'
K r z e w 2,5 - 3 m wysokoci, kulisty, ronie szybko, corocznie bardzo obficie kwitnie. L i c i e sezonowe 7 - 11 × 2 - 4 cm. K w i a t y w po³. V, 7 - 7,5 cm red., jaskrawopomarańczowoæó³te (17C-D) na zewn±trz nieregularnie, czerwonawo nabieg³e; plamka ciemnopomarańczowa (21A); zebrane po 15 - 17 w duæe, regularnie kuliste (!) kwiatostany 14 - 20 cm red. Up r .: bardzo mroz. (> - 29 °C), podobna do odmiany 'Hollandia', najwczeniej kwitn±cej w grupie Mollis; Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. P o c h .: nn - <1928, Wojs³awice - 1995, 1998.