Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
254 pan. 6; kwatera IVB
013666
Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula' A.P.M. Sm. ex Beissn. 1891 {Simon-Louis Bros.
<1891}
syn.: Pseudotsuga glauca var. glauca-pendula Beissn., Pseudotsuga taxifolia ssp. glaucescens glauca-pendula
Schwer., Pseudotsuga taxifolia pendula caerulea, Pseudotsuga menziesii 'Pendula Glauca' hort. Amer. 1986 ?
Daglezja zielona 'Glauca Pendula'
Oryginalna odmiana o gałęziach zwisających (jak u Pseudotsuga menziesii 'Pendula'), ale o igłach niebieskich. U p r .: b. mroz. (> - 29°C). P o c h .: Arboretum Leśne w Ślizowie ofiarował S. Sęktas - 1998.