Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
267 pan.: 7  9; kwatera XIII
007901
Rhododendron 'Coccinea Speciosa' {L. Sénéclause/A. Verschaffelt <1832/1834}
(Gr. 28c Azalie Lutea) [nn]
Azalia 'Coccinea Speciosa'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany, zwarty, z charakterystycznie, poziomo rozpostartymi ga³źziami. L i c i e sezonowe, silnie b³yszcz±ce, m³ode delikatnie br±zowe. K w i a t y w V/VI, 4 - 4,5 cm red., w p±ku czerwonopomarańczowe (33A-B), pó¼niej ciemnopomarańczowe (28A-B); plamka ledwo widoczna, pomarańczowoæó³ta (24A); nitki prźcików czerwone; zebrane po 4 - 9 w p³askokuliste, lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana bardzo mroz. (> - 29 °C), atrakcyjna z pokroju, jedna z najpó¼niej kwitn±cych odmian azalii, bardzo podobna do R. 'Gloria Mundi', która kwitnie nieco wczeniej (!); w Wojs³awicach obie odmiany w uprawie od ponad 80 lat. P o c h .: nn - <1928.