Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
270 pan.: 7  8  10  12  15

Rhododendron ponticum 'nn'

Różanecznik pontyjski odm. nie oznaczona