Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.114  PL, RChr
273 pan.:7  8  15; kwatera: IIIF, IX;
003759 2n = 18
Daphne mezereum L. 1753
Wawrzynek wilcze³yko, syn.: Wilcze³yko wawrzynkowate, Wawrzynek wilcze ³yko
K r z e w 1 -1,5 m rednicy, o pźdach wzniesionych i s³abo uga³źzionych. Licie sezonowe, 3-8(12) × 1 -2 cm, w±skie odwrotniejajowate, nagie, szarawozielone i matowe, skupione w górnej czź¶ci pźdów ponad owocami. K w i a t y w II-IV, róæowe do purpurowych, rozkwitaj± przed rozwiniźciem lici, intensywnie pachn±, s± miododajne; zebrane gźsto na pździe, zwykle po 3. O w o c e w VI-VII, czerwone, kuliste, miźsiste, roznoszone s± przez ptaki. W y s t .: Europa, Azja; w Polsce w cienistych lasach liciastych. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wymaga tylko miejsc cienistych lub pó³cienistych, gleb próchniczych, wieæych, chźtnie wapiennych, stale wilgotnych, ch³odnych (!) nie znosi gleb suchych i nagrzewaj±cych siź (!). Z a s t .: piźkny, rodzimy krzew, bardzo wczenie kwitn±cy na przedwioniu. Zawiera substancje toksyczne patrz opis rodzaju (glikozyd dafnina i substancja æywiczna mezereina). P o c h .: stanowisko naturalne, lasy k/¦lizowa ofiarowa³ S. Sźktas - 1990.