Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
276  pan. 8; kwatera XIV
006313 2n = 22
Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach 1842
syn.: Chamaecyparis nutkaėnsis Lindl. et Gordon, Chamaecyparis nutkaėnsis (Hook.) Spach, Chamaecyparis
nootkatensis
Sudw., Chamaecyparis nutkaėnsis Spach 1842, Cupressus americana Trautv. 1844, Cupressus
nootkatensis
D.Don, Cupressus nutkaėnsis Hook. 1810, Thuja nidifera, Thujopsis borealis hort. ex Lind. 1854,
Thujopsis tschugatskoi hort., Thuja excelsa Bong. 1833
Cyprysik nutkajski
D r z e w o 15-20 m wysokoci, w ojczy¼nie 30-40 m, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, o koronie w±skostoækowatej. Boczne ga³źzie wzniesione, m³odsze 4-kanciaste, czźsto zwisaj± w dó³ jak u Thuja plicata. I g ³ y wielosezonowe, ³uskowate, drobne, z obu stron prawie jednakowo ciemnozielone, aromatyczne. S z y s z k i drobne do 1 cm red., zielone lub fioletowo plamiste, dojrzewaj± zwykle na wiosnź w drugim roku. W y s t .: wzd³uæ Oceanu Spokojnego od Alaski do Oregonu do 2250 m n.p.m. U p r .: mniej wymagaj±cy od Chamaecyparis lawsoniana, w zaleænoci od stanowiska i pochodzenia od zad. mroz. ( - 26 °C) do mroz. ( - 29 °C). W Europie w uprawie od 1854 r., w Polsce od 1861 r. Z a s t .: oryginalny cyprysik o zwisaj±cych ga³źziach. Bez obawy przemarzania moæe byę uprawiany w Polsce Zach., na Podkarpaciu i w Beskidzie. P o c h .: nn - <1928.