Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.98 117 183
28 pan.: 1a  2  4  11  12  13  14  17  18  19  23  24  25  26; kwatera: IIID, VIB, VIIB;
007922
Picea abies 'Viminalis' Casp. 1878 {Alströmer 1741}
syn.: Abies viminalis hort., Picea abies f. viminalis (Alstr.) Lindm., Pinus abies × Pinus silvestris L. 1755, Pinus
hybrida
1792, Pinus viminalis Sparrm. 1777
¦wierk pospolity 'Viminalis', syn.: ¦wierk pospolity odm. wiciowa, „wierk kurtynowy”, „wierk grzebieniasty”
Nazwa zbiorowa dla drzew z szeroko rozpostartymi konarami, lekko uniesionymi ku górze i ga³±zkami bocznymi zwisaj±cymi pionowo w jednej p³aszczy¼nie. Odmiana zmienna. Pozosta³e cechy jak u typu. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. - kw. IVA 29/247); nn - ok. 1960 - 70 (IIID 17/123 i VIA 21/191).