Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.57
3 pan.: 1a  2  10  12; kwatera: VIA, XIB;
002793
Rhododendron 'Album Novum' {L. Van Houtte <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
æanecznik 'Album Novum'
K r z e w 2 - 3 (4) m wysokoci, wyprostowany, lu¼ny i ronie szybko. L i c i e wielosezonowe.
K w i a t y w V/VI, 5 - 7 cm red., bia³e z delikatnym odcieniem lila (75 C-D) i æó³tozielonymi cźtkami; zebrane po 12 - 15 w kuliste, zwarte kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 80 lat; jedna z podstawowych bia³o kwitn±cych odmian w doborze róæaneczników. Wielokrotnie ciźta w m³odoci daje krzewy silnie zagźszczone i ulistnione oraz obficie kwitn±ce. Jest podobny do odmiany 'Album Elegans' i 'Gloriosum'. P o c h .: nn - <1920.