Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
302 pan. 9; kwatera XIV
012842
Picea abies 'Remontii' Reb.M.(?) Sm. 1874 {nn <1874}
syn.: Abies excelsa remontii Reb.M.(?)Sm. 1874, Abies remontii hort., Picea excelsa remontii Beissn. 1891,
Picea abies f. remontii Rehder, Picea remontii hort.
¦wierk pospolity 'Remontii', syn.: ¦wierk pospolity odm. Remonta
K r z e w kar³owaty, do oko³o 3 m wysokoci, regularnie stoækowaty, ronie powoli. P źd y jasne od spodu, przyrosty roczne 1 -3 cm d³., p±czki jasne jak pźdy. I g ³ y krótkie, 5 - 8 mm, w±skie, najd³uæsze w dolnej czź¶ci przyrostu i stopniowo zmniejszaj± siź. Odmiana z pokroju i zagźszczenia nieco podobna do P. glauca 'Conica', ale mniej atakowana przez przździorki. Cenna do ogrodów przydomowych. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928.