Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
305 pan. 10; kwatera XIIA
009002
Pieris japonica 'Cupido'
Pieris japoński 'Cupido'
K r z e w 1 × 1,5 m, bardzo zwarty, rośnie powoli. L i ś c i e wielosezonowe 2- 3 × 1 -1,2 cm. Pąki kwiatowe zimą ciemnobrązowoczerwone. K w i a t y w IV/V, kremowobiałe, zebrane w wyprostowane, silnie rozgałęzione, liczne wiechy. U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1996.