Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
313 pan.:10  12; kwatera: XIB, XIIA
009010
Pieris japonica 'Little Heath Green'
Pieris japoński 'Little Heath Green'
K r z e w do 0,8 - 0,9 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,7 m, tworzy gźste kopczyki o wiotkich, przewieszaj±cych siź, br±zowozielonych pźdach. L i c i e wielosezonowe 2 - 2,5 × 1,5 cm zielone, przebarwiaj± siź zim± na fioletowobr±zowo. M³ode pźdy br±zowoczerwone, d³ugo utrzymuj± barwź. K w i a t y w IV, wg literatury identyczne jak u 'Little Heath', ale u okazów uprawianych przez 10 lat w OB we Wroc³awiu, jak dot±d nie wytworzy³y siź. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1994, 1997.