Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
314 pan. 10

Polystichum setiferum 'Proliferum'

Paprotnik szczecinkozębny 'Proliferum'