Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
 pan. :11

Prunus serrulata 'nn'

Wiśnia pośrednia odm. nie oznaczona