Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
320 pan. 11; kwatera IIID, A/3
012871
Fargesia nitida (Mitford) Nakai
syn.: Arundinaria nitida Mitford, Fargesia nitida (Mitford) P.C.Keng f. et Yi, Sinarundinaria nitida (Mitford)
Nakai
Fargesia lni±ca
B a m b u s w uprawie 1,5-2,5 (4) m rednicy, w ojczy¼nie do 5 m wysokoci, tworzy bardzo gźste, parasolowate kźpy, ronie powoli i wytwarza krótkie pźdy podziemne. P źd y pocz±tkowo wyprostowane, starsze lekko przewisaj±, niebieskawozielone, od strony s³onecznej oliwkowobr±zowe do ciemnopurpurowofioletowych, 4-8 mm rednicy, poniæej wźz³ów pokryte bia³ym kutnerem, w pierwszym roku nie rozga³źzione. Pochwy liciowe jasnobr±zowe lub lekko purpurowobr±zowe, na m³odych pźdach z w³oskami. Górne czź¶ci ³odyg wydaj± liczne rozga³źzienia, purpurowo nabieg³e, z li¶ęmi wielosezonowymi, naprzemianleg³ymi, lancetowatymi, zwźæaj±cymi siź u nasady, ciemnozielonymi, 4-9 (11) × 1 -1,3 cm. W y s t .: Chiny, Himalaje. U p r .: mroz. ( - 29 °C); lubi gleby æyzne, gliniaste, stale wilgotne, ale nie mokre, miejsca zaciszne, s³oneczne do pó³cienistych. W czasie suszy i mrozu zwija licie w rurkź. Niekiedy mylony jest z Fargesia murielae ( = Sinarundinaria murielae), która ma bardziej p³acz±cy pokrój i ogólnie janiejsz± barwź. C i e k a w o s t k a : gatunek ten kwitnie po 100 latach od siewu. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1990, 1997.