Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
326 pan.: 11  12  13  21b; kwatera: IA, IIC, IIIA, IIID, IIIF, XIIB
009687
Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don ssp. fauriei (Franch) D.F.Chamb.
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don var. roseiflorum Miyoshi 1910, Rhododendron fauriei
Franch. 1886
æanecznik Faurie'a
Wygl±da prawie identycznie jak róæanecznik krótkoowocowy, ale ronie wolniej. L i c i e wielosezonowe obustronnie nagie (!) i nie przebarwiaj±ce siź zim±. W y s t .: Korea P³d., Japonia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : nazwany ku czci misjonarza Urbana Faurie'a (1847 - 1915), który w Japonii zebra³ 22 500 zielnikowych okazów rolin. P o c h .: OB. Moskwa ofiarowa³a B. Stawikowska - 1989, 1995.