Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
327 pan. 11; kwatera IIIF
008467
Rhododendron insigne Hemsl et E.H.Wilson 1974
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Argyrophylla
æanecznik znakomity
K r z e w do 1 - 2 m wysokoci i 2 m szer., w ojczy¼nie do 4 m wysokoci, ronie bardzo powoli. M³ode p ź d y popielatoszare i gźsto pokryte w³oskami, w 2 (3) roku nagie i zielone. L i c i e wielosezonowe 7 - 13 × 2 - 4 cm, lancetowate, skórzaste, z wierzchu ciemnozielone, od spodu z gźst± metalicznie srebrzyst± lub delikatnie miedzian± (168D) wyció³k±. K w i a t y w V/VI, 4 - 5 cm red., nieliczne u m³odych rolin, szerokodzwonkowate, w p±ku gór± purpurowe (57B), do³em janiejsze do bia³ych, pó¼niej róæowe, na zewn±trz i brzeg p³atków ciemnoróæowo nabieg³e (jakby dwubarwne), w miarź przekwitania janiej±, cźtki nieliczne, ciemniejsze od p³atków; zebrane po 15 - 20 w okaza³e kuliste kwiatostany 12 - 14 cm red. W y s t .: Chiny Sichuan na wysokoci 1500 - 3000 m. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C), o dekoracyjnych liciach (!). P o c h .: OB Bielefeld 1995; Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbchen - 1994.