Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
329 pan.12 ; kwatera IIIF
002920
Rhododendron 'Gertrud Schäle' {D.G. Hobbie 1951/1958} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Prometheus' × R. forrestii ssp. forrestii]
syn. Rhododendron 'Gertrud Schaele'
æanecznik 'Gertrud Schäle'
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, po 15 latach uprawy 0,8 × 0,9 m, gźsty, ronie powoli. L i c i e wielosezonowe 6 - 10 × 2,5 - 4 cm, eliptyczne, p³askie. Kwi a t y w pierwszej po³. V, dzwonkowate, jaskrawoszkar³atnoczerwone. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), p±ki kwiatowe i kwiaty bywaj± czźsto uszkadzane przez pó¼ne wiosenne przymrozki. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1988.