Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
33 pan.: 1a  8  21a  21b; kwatera: IA, VIA, XIIB, XVA
002999
Rhododendron smirnowii Trautv. 1885
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
æanecznik Smirnowa
K r z e w szeroki, 1,5 - 4 m wysokoci, w ojczy¼nie takæe pokrzywione drzewko 5 - 8 m wysokoci. M³ode p ź d y pokryte bia³ymi w³oskami, po 2 latach nagie, starsze pogiźte i podnosz±ce siź na końcach. L i c i e wielosezonowe 7 - 15 × 3-6 cm, pod³ugowatoeliptyczne, skórzaste, m³ode z wierzchu bia³o kutnerowate, pó¼niej nagie, ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu z szarobia³±, cynobrow±, jasnobr±zow± lub kasztanow± wyció³k±; brzeg blaszki podwiniźty ku do³owi, wierzcho³ek tźpy, nasada zwźæona. K w i a t y w V - V/VI, ale czźsto pojedyncze rozwijaj± siź we IX - X, 6 - 8 cm red., delikatne, dzwonkowatolejkowate, jasnopurpuroworóæowe, czasem intensywnie róæowe do czerwonoróæowych, brzeg p³atków nieco ciemniejszy i lekko fryzowany; 10 prźcików krótszych od korony, kielich o tźpo zakończonych dzia³kach jest pokryty w³oskami; zebrane po 10 - 15 w lu¼ne baldachogrona. P±ki kwiatostanowe i pźdowe, szypu³ki kwiatowe, szypu³y kwiatostanowe, zal±ænia i prźciki pokryte aksamitnymi w³oskami. W y s t .: Turcja, Gruzja górny brzeg rzeki Gwirabischali i Merisi, Omastewzia i Satawezia, p³n. czź¶ę Gór Adæarsko-Szawszetskich, okolice Namonastrewii na wysokoci do 1600 m. Area³ uprawy jest znacznie wiźkszy niæ obszar naturalnego wystźpowania. U p r .: mroz. ( - 29 °C); ma mniejsze niæ inne róæaneczniki wymagania co do wilgotnoci powietrza, jest tolerancyjny na miejskie skaæenie powietrza. W uprawie od 1880 r. P o c h .: nn - <1920; OB Moskwa - 1988; Grugapark Essen ofiarowa³ A. Marczewski - 1995 i inne.