Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
330 pan. 12; kwatera: IIC, XIIB
002996
Rhododendron 'Scarlet Wonder' {D.G. Hobbie 1937/1960} (Gr. 16a Forrestii)
[R. 'Essex Scarlett' × R. forrestii ssp. forrestii]
æanecznik 'Scarlet Wonder'
K r z e w oko³o 1 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,6 × 0,6 - 1,1 m, regularnie poduszkowaty do kulistego, zwarty. P±ki kwiatowe zim± dekoracyjnie br±zowoczerwone lub æó³tobr±zowe. L i c i e wielosezonowe 3 - 7 cm d³., jajowate, matowozielone, z wierzchu lekko wypuk³e z wyra¼nie zag³źbionymi nerwami. K w i a t y w pierwszej po³. V, 4,5 - 5,5 cm red., dzwonkowate, szkar³atnoczerwone (53B) w miarź przekwitania janiej±; cźtki bardzo delikatne, br±zowe; zebrane po 3 - 6 w lu¼ne kwiatostany. U p r .: odmiana dost. mroz. ( - 23 °C), w m³odoci kwitnie obficie.
P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice Opol. ofiarowa³ K. Kulas - 1989; Boskoop, gie³da - 1995.