Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.46
334 pan.12; kwatera: IIC, VIA, XIIB;
002830
Rhododendron dauricum L. 1753
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Rhodorasta
syn.: Azalea dahurica K.Koch, Rhododendron dahuricum DC.
æanecznik dahurski
K r z e w 1,5 - 2 m wysokoci, silnie rozga³źziony i rednio szybko rosn±cy. P ź d y cienkie, intensywnie rozga³źzione i pachn±ce. L i c i e dwusezonowe 2 - 3 cm d³., krótkoogonkowe, jajowate lub pod³uæne o tźpym wierzcho³ku i brzegach zagiźtych ku do³owi, miźkkoskórzaste, ogruczolone, silnie æywicznie pachn±ce, z wierzchu g³adkie, od spodu z tarczkami. K w i a t y w II/III - IV, 1,5 - 2 cm d³. i do 3 cm red., szerokolejkowate, jasnoróæowe do purpuroworóæowych; zebrane po 1 - 3 na końcach pźdów. W y s t .: Rosja Irkuck, Buriacja, nad rzek± Amur oraz Mongolia, Japonia. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); ze wzglźdu na bardzo p³ytki system korzeniowy bezwzglźdnie wymaga ció³kowania; kwiaty bywaj± uszkadzane przez wiosenne przymrozki. P o c h .: Rhododendronpark Bremen - 1988; OBUWr. Wroc³aw - 1992.