Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
336 pan.12; kwatera: IIC, XIIB
002824
Rhododendron concinnum Hemsl. 1889
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Triflora
syn.: Rhododendron apiculatum Rehder et E.H.Wilson 1913, Rhododendron benthamianum Hemsl. 1910,
Rhododendron concinum Hemsl. var. benthamianum (Hemsl.) Davidian 1963, Rhododendron concinum Hemsl.
var. pseudoyanthinum (Hemsl.) Davidian 1963, Rhododendron coombense Hemsl. 1909, Rhododendron
hutchinsonianum
W.P.Fang 1933, Rhododendron ionanthum Balf.f. 1922 (b³źdnie = Rhododendron
siderophyllum
Franch. 1898), Rhododendron laetevirens Balf.f. 1930 (b³źdnie), Rhododendron pseudoyanthinum
Balf.f. ex Hutch., Rhododendron yanthinum Bureau et Franch 1891, Rhododendron yanthinum Bureau et Franch
var. lepidanthum Rehder et E.H.Wilson 1913
æanecznik piźkny
K r z e w 1 - 1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 2,5 m, o zwartym, kulistym pokroju. P źd y pokryte tarczkami. L i c i e wielosezonowe 3- 8 × 1 - 3 cm, lancetowate do eliptycznych, aromatyczne, z wierzchu ciemnozielone i obustronnie pokryte tarczkami. K w i a t y w V/VI, 3,5 - 6 cm red., szerokolejkowate, od bladoróæowych przez fioletowe do purpurowoliliowych, czasem z zielon± lub ciemnozielon± plamk±; zebrane po 3 - 6 w szczytowe kwiatostany. Kwiaty bardzo liczne pewien mi³onik róæaneczników w Anglii na 30-letnim okazie doliczy³ siź 5600 kwiatów. W y s t .: Chiny Hubei, Guizhou i Sichuan na wysokoci 2500 - 4500 m. U p r .: mrozoodporno¶ę æna w zaleænoci od pochodzenia, niektóre typy wymagaj± okrywania na zimź, inne, jak np. kilkudziesiźcioletnie okazy rosn±ce we Wroc³awiu, wytrzyma³y temp. poniæej - 30 °C. Krzewy posadzone w Wojs³awicach rosn± zdrowo i kwitn± obficie. K w i a t y mog± byę czasem uszkadzane przez wiosenne przymrozki. P o c h .: nn ofiarowa³ P. Muras - 1989; OBUWr. Wroc³aw 1996; nn ofiarowa³a B. Stawikowska - 1995.