Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
337 pan. 12; kwatera XIIB
010899
Rhododendron 'Quinte II' {Firma T.J.R. Seidel 1906/1914} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
æanecznik 'Quinte II'
K r z e w  2 - 3 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe 7 - 9 × 4,5 - 5,5 cm, eliptyczne, najszersze w 2/3 d³ugoci, z wierzchu ciemnozielone, od spodu jasnozielone. K w i a t y  w V/VI, 5,5 - 6,5 cm red., w p±ku purpurowoczerwone (71B-C), pó¼niej na zewn±trz jasnopurpurowoczerwone (71C-D), podobnie wewn±trz, ale z wyra¼nie janiejsz± gardziel± i rodkami p³atków (dwubarwne); cźtki nieliczne, s³abo widoczne, æó³tozielone do jasnooliwkowych na janiejszym tle; brzeg p³atków silnie fryzowany; nitki prźcików i s³upka jak p³atki; zebrane po 18 - 20 w zwarte, kuliste kwiatostany 10 - 12 cm red. U p r .: mroz. ( - 29 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : by³ o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Quinte II' {H. Kirchner 1939 - 40}, ale jego nazwź zmieniono w 1984 r. na 'Signalfleur', uznaj±c pierwszeństwo nazwy T.J.R. Seidla; istnia³a takæe odmiana R. 'Quinte I' {T.J.R. Seidel}. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.