Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
34 pan.1a  1b  2  3  5  7  10  12  14  15  21a  21b

Rhododendron 'nn '(Gr. Catawbiense)

Różanecznik ' nn ' (Gr. Catawbiense)