Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
344 pan. :13

Asarum europaeum

Kopytnik pospolity