Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
365 pan. 14; kwatera: XIA, XIIB
010903
Rhododendron 'Quito' {Firma T.J.R. Seidel 1906/1914} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense hybr. × ?]
æanecznik 'Quito'
K r z e w  2 - 2,5 m wysokoci, szeroko wyprostowany do szerokokulistego, zwarty. Licie wielosezonowe 12 - 14 × 4 - 5 cm, lekko b³yszcz±ce. K w i a t y  w V/VI, 5 - 7 cm red., w p±ku purpurowe (61A-B), pó¼niej janiejsze (61B-C) z wyra¼nymi, zielonoæó³tymi (152C-D) cźtkami na jasnym tle; zebrane po 10 - 21 w zwarte i kuliste kwiatostany 15 cm red. U p r.: zad. mroz. (-26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.