Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
37 pan.1a; kwatera VIA
009297
Tsuga canadensis 'Nana' Carričre 1855
syn.: Abies canadensis nana hort.
Choina kanadyjska 'Nana'
Bardzo gęsty k r z e w 1 - 2(5) m wysokości, bez przewodnika (!). Rośnie bardzo powoli, po 15 latach uprawy w dobrych warunkach dorasta do 0,9 m wysokości i 1,4 m śred. Szczepiony na pniu i systematycznie prowadzony do góry, przy paliku osiąga większą wysokość i wtedy tworzy piętrowe korony, o zwisających gałęziach, jak 'Pendula'. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wyjątkowo dekoracyjna i oryginalna, wymaga wilgotnego powietrza oraz wieloletniej i troskliwej opieki ogrodniczej. P o c h .: Boskoop, giełda - 1993.