Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
371 pan. 14; kwatera XIIB
012604
Rhododendron 'Erna' {Firma T.J.R. Seidel 1895/1903} (Gr. 1c Smirnowii)
[R. smirnowi + × R. 'Mrs. Milner']
æanecznik 'Erna'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokoci, szeroki, wyprostowany. P±ki i m³ode ochrowooliwkowe pźdy pokryte jasnobr±zowym kutnerem; p±ki z odstaj±cymi ³uskami. L i c i e wielosezonowe 11 - 15 × 3,5 - 5 cm, od spodu z jasnobr±zowym kutnerem. K w i a t y w V/VI, 6 - 7 cm red., szeroko otwarte, karminowoczerwone (74C-D); cźtki czerwonawe, (w Wojs³awicach zielonoæó³te ?); brzeg p³atków fryzowany; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka bordowa, szypu³ka kwiatowa d³uga 4 - 5 cm i lepka; zebrane po 14 - 17 w lu¼ny kwiatostan 12 - 14 × 18 - 20 cm. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat oznaczony przez J. Kwanika. W a r t o  w i e d z i e ę : o takiej samej nazwie inny róæanecznik 'Erna' {J. Bruns 1961} [(R. 'Goldstworth Orange' × R. wardii) + × R. insigne]. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928.