Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
377  pan.:15  17; kwatera: IIIC, IIIH
006314 2n = 22
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. 1847
syn.: Cupressus pisifera (Siebold et Zucc.) K.Koch, Retinispora pisifera Siebold et Zucc. 1842, Thuja pisifera
Benth. et Hook. 1881.
Cyprysik groszkowy
D r z e w o oko³o 20 m wysokoci, w ojczy¼nie do 50 m, rozdzielnop³ciowe, jednopienne o koronie stoækowatej, lu¼nej. I g ³ y wielosezonowe, ³uskowate, z odgiźtymi wierzcho³kami ostro zakończonymi, na spodzie z trójk±tn±, bia³± plamk±. S z y s z k i ma³e, oko³o 6 mm red., groszkowate, przed dojrzeniem jasnozielone, bez woskowego nalotu. Wy s t .: Japonia. U p r .: mroz. ( - 29 °C), w czasie bardzo surowych zim drobne ga³±zki mog± przemarzaę. Wymaga gleb wilgotnych, æyznych, lekko kwanych do obojźtnych; ¼le ronie na glebach wapiennych. W Europie w uprawie od 1861 r., w Polsce od 1873 r. Z a s t .: mniej dekoracyjny od innych cyprysików. O k a z y najwiźksze w Polsce: Arboretum Wirty, n-ctwo Kaliska 150 cm obwodu (pomiar 2000 r.). P o c h .: nn - <1928; Arboretum w L±dku Zdroju ofiarowa³ M. Wilczkiewicz - ok. 1970.