Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
38 pan.1a; kwatera VIA
003852
Jasminum fruticans L.
Jaśmin krzewiasty
K r z e w osiągający w dobrych warunkach do 1,5 m średnicy. L i ś c i e wielosezonowe lub częściowo zielone w zimie, 1 -2 cm dł., jajowatoeliptyczne lub jajowate. K w i a t y w VI -VIII, 1,5 cm śred., obupłciowe, ciemnożółte, po 2-5 na krótkich szypułkach. W y s t .: Azja Mn. U p r .: mrozoodporność zależna od pochodzenia od nie mroz. (< - 15 °C) do dost. mroz. ( - 23 °C); w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu w uprawie gruntowej od 1988 r., ale krzew jest okrywany.
P o c h .: OBUWr Wrocław - 1990.