Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot187
381 pan.16; kwatera IIIC;
011592
Pinus mugo 'Zundert' Laar 1987 {S. van Nijnatten 1977}
Sosna górska 'Zundert'
Zwarty k r z e w do 80 cm wysokości, o dość długich igłach, złocistych zimą. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, giełda - 1995.